Termeni colaborare

Termeni de colaborare

Zuhaus.ro vă oferă un serviciu prin intermediul căruia furnizorii/meșterii/partenerii au acces la detaliile înregistrate de o persoană fizică sau juridică(utilizatori/beneficiari), care a solicitat prin intermediul serviciului oferit de zuhaus.ro să obțină estimări pentru proiectul dorit și să intre în contact cu parteneri specializați.

Acest document Termeni colaborare (TC) reglementează utilizarea de către parteneri a serviciilor oferite de Zuhaus.ro.

Serviciul oferit de Zuhaus este un serviciu simplu, unul prin care Beneficiarii pot găsi meșteri potriviți proiectului dorit sau meșterii pot identifica proiecte pe care doresc să le acceseze.

Furnizorii care accesează serviciile oferite de site-ul zuhaus.ro, confirmă că au luat la cunoștință și acceptat acești TC

Zuhaus se angajează să trimită cereri de ofertă furnizorilor, în funcție de aria de acoperire și de domeniile selectate de furnizori.

Zuhaus se angajează să furnizeze furnizorilor suficiente informații cu privire la utilizator, pentru a permite contactarea cât mai rapidă a acestuia din urmă. Aceste detalii vor fi transmise către cel mult 4 furnizori care au participat la procesul de licitație. Acesta nu este un contract de exclusivitate și zuhaus.ro poate să contracteze și alți furnizori.

Datele cu caracter personal(nume, număr de telefon, adresă de e-mail) furnizate atât către furnizor cât și către beneficiar vor fi transmise după ce se finalizează procesul de licitație și beneficiarul a primit oferta furnizorului.

Furnizorul participă la procesul de licitație doar dacă are un număr suficient de credite. Creditele vor fi retrase din contul furnizorului în momentul în care a transmis oferta scrisă. Aceasta ofertă va fi verificată de zuhaus.ro pentru a nu exista nereguli. În cazul în care există nereguli în oferta transmisă, furnizorul poate fi contactat de către zuhaus.ro pentru remedierea acestor nereguli sau această cerere este considerată ca fiind una ce nu îndeplinește condițiile site-ului și va fi ștearsă fără ca furnizorul să fie anunțat. În acest caz creditul folosit nu va fi returnat.

Ori de câte ori zuhaus.ro transmite detaliile unui utilizator către un furnizor, furnizorul este de acord să achite o sumă, în conformitate cu ofertele prezente pe site în momentul în care se achiziționează un pachet comercial.

Numărul de cereri de ofertă înregistrate pe zuhaus.ro poate varia și zuhaus.ro nu poate garanta un anumit număr lunar/trimistrial/anual de cereri de ofertă pentru un anumit domeniu în parte sau pentru toate domeniile cum nu poate garanta nici angajarea unui furnizor de către un utilizator. Utilizatorul este singura persoană în masură să decidă cu privire la utilizatorul pe care-l angajează pentru a finaliza proiectul. Zuhaus oferă doar posibilitatea de a accesa o cerere de ofertă și dacă este cazul datele utilizatorului.

Furnizorul/meșterul are posibilitatea de a schimba în orice moment domeniul de activitate ales sau poate să adauge alte domenii de activitate. Zuhaus are dreptul de a verifica autenticitatea datelor introduce și în urma analizei poate anula modificarile realizate de către furnizor iar furnizorul va continua să primească cereri de ofertă corespunzătoare domeniului/domeniilor existent/e.

Furnizorul are întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea datelor furnizate către zuhaus.ro, astfel încât să poată primi cereri de ofertă bazate pe domeniul lui de activitate și zona de interes. Zuhaus nu este răspunzator sau responsabil pentru estimările transmise de furnizor și nu poate fi tras la răspundere pentru nici o licitație la care a participat furnizorul și nu a fost finalizată prin angajarea acestuia.

Pentru a participa la licitație furnizorul achiziționează conform pachetelor existente pe zuhaus.ro un număr de credite, pe care le folosește în momentul în care participă la o licitație/licitații.

Zuhaus nu are dreptul să primească nici un comision de la utilizatorii care au acceptat să angajeze un furnizor sau utilizatorii serviciului de cerere ofertă. Creditul plătit de un furnizor pentru o licitație este considerat credit plătit pentru participare la licitație și nu credit ce garantează angajarea furnizorului care participă la acea licitație astfel încât zuhaus nu se angajează să refinanțeze furnizorul cu creditul folosit în cazul în care a pierdut procesul de licitație.

Zuhaus se angajează să refinanțeze creditele folosite de furnizori, în cazul in care zuhaus confirmă următoarele:

 • Detaliile din cererea de ofertă la care a participat(licitat) un furnizor sunt aceleași cu detaliile unei cereri ale aceluiași utilizator pentru care furnizorul a licitat în trecutul apropiat. Restituirea creditului se face doar în cazul în care aceast eveniment a fost sesiat în maxim 30 de zile, iar diferența între prima cerere la care a participat și urmatoarea este de maxim 30 de zile.
 • Numărul de contact al utilizatorului este greșit și furnizorul nu a reușit să intre in contact cu el.
 • Localitatea este greșit introdusă și nu corespunde profilului furnizorului
 • Descrierea proiectului este fictivă

Pentru a fi refinanțat un furnizor conform condițiilor de mai sus, este nevoie să trimită o cerere pe adresa de e-mail contact@zuhaus.ro, în termen de 7 zile de la data la care este transmisă estimarea către client. Zuhaus are dreptul de a analiza orice sesizare de acest fel și poate decide dacă se întrunesc conditiile refinanțării sau nu.

Pentru a putea beneficia de serviciile oferite de zuhaus.ro, furnizorul se obligă să:

 • Să contacteze cât mai repede utilizatorii/beneficiarii, de îndată ce a primit acces total
 • Să furnizeze estimări gratuite și numai în cazul în care se întelege în prealabil cu beneficiarul să solicite un comision pentru o estimare mai exactă
 • Să respecte termenele solicitate de beneficiar în cererea de ofertă
 • Să respecte toate legile fiscale aplicate la data desfăsurării lucrării
 • Să dețină calificările necesare pentru a executa o lucrare/proiect solicitat de beneficiar. Calificări recunoscute de statul român, corespunzătoare profilului furnizorului
 • Să contacteze pe căi propri beneficiarul
 • Furnizeze factură pentru lucrarea executată
 • Ofere servicii de calitate pentru a satisface pe cât posibil cerințele clientului
 • Ofere servicii post-montaj/vănzare(servicii de garanție) de calitate

Orice nerespectare a detaliilor de mai sus poate duce la suspendarea sau anularea contului de furnizor, fără nici o obligație din partea zuhaus pentru rambursarea sumelor plătite anterior de către furnizor.

Zuhaus nu va fi responsabilă pentru nici o dispută creată între furnizor si beneficiar legata de neîntelegeri cu privire la suma discută la respectarea detaliilor din contractul semnat între furnizor si beneficiar sau orice alt tip de neîntelegere. Zuhaus nu este raspunzătoare de rezultatul lucrării efectuate de un furnizor, furnizor ales de pe urma procesului de licitație.

Zuhaus nu este responsabilă pentru neînțelegerile create între furnizor și beneficiar legate de plata lucrării efectuate. Zuhaus nu poate garanta credibilitatea unui utilizator, dorința lui de a executa proiectul solicitat prin cerere de ofertă, capacitatea beneficiarului de a plăti furnizorul, precizia informațiilor din cererea de ofertă. Zuhaus nu garantează nici contactarea cu success a beneficiarului de catre furnizor.

Zuhaus nu este responsabilă de transferul datelor de contact ale beneficiarului, transfer realizat de furnizorii înregistrați ca atare pe site către terți și consideră acest tip de comportament drept o încălcare a regulamentelor de folosire a serviciilor oferite de zuhaus.ro, privind confidențialitatea datelor și orice transfer de date cu caracter personal către terți poate duce la aplicarea unor proceduri juridice și închiderea contului de furnizor fără nici o obligație din partea zuhaus.ro.

În ceea ce privește termenul de valabilitate a creditelor, acestea sunt valabile 12 luni de zile de la data achiziției. În cazul în care există credite nefolosite care au o vechime mai mare de 12 luni de zile, acestea vor fi retrase automat din contul furnizorului. Perioada de valabilitate a unui credit poate fi prelungită cu 12 luni de zile prin cumpărarea unui alt pachet de credite oferit de zuhaus.ro, caz în care termenul de valabilitate a creditelor(inclusiv cele rămase dintr-un pachet mai vechi) va fi de 12 luni de la cea mai recentă cumpărare a unui pachet de credite.

Zuhaus se obligă să restituie orice sumă plătită de furnizor pentru achiziția de credite(în cazul în care furnizorul a folosit o parte din credite în această perioadă, vom restitui doar suma aferentă creditelor rămase), în cazul în care în termen de 15 de zile de la înregistrarea pe site, furnizorul dorește să renunțe la serviciile oferite de zuhaus.ro. Plata va fi realizată în termen de 7 zile lucrătoare din momentul suspendării contului. Cererea de suspendare a contului este nevoie să fie transmisă de către persoană ce reprezintă furnizorul înscris pe site și este confirmată prin e-mail sau telefon de catre administratorul contului aferent furnizorului ce doreste suspendarea contului. Comisioanele bancare aferente plății vor fi suportate exclusiv de furnizor.

Zuhaus.ro își rezervă dreptul de a refuza o cerere de membru a unui furnizor, fără a fi nevoie de motivare. Mai mult, zuhaus.ro are dreptul, fără notificare prealabilă sau motivare și fără a fi obligată să ramburseze contravaloarea creditelor achiziționate, să excludă orice furnizor care nu respectă TC.

Lista de Prețuri și TC aplicabile sunt cele prezente pe site în momentul la care acest document a fost confirmat. Zuhaus îsi rezervă dreptul de a modifica lista de prețuri și TC în orice moment.

Conținutul site-ului zuhaus.ro reprezintă proprietatea exclusivă a zuhaus.ro și nu poate fi utilizat sau reprodus în nici un fel fără acordul prealabil a zuhaus.ro. Furnizorii autorizează zuhaus.ro să  publice numele persoanei de contact și a companiei pe care o reprezintă, profilul său, calificările sale, logo-ul companiei și mărcile comerciale, ratingurile și reviewurile obținute de la beneficiari, fotografii care pot promova afacerea furnizorului pe orice suport online sau offline. Furnizorul garantează că deține toate drepturile pentru conținutul pe care îl oferă către zuhaus.ro și că acest conținut nu reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală deținute de terți. Zuhaus.ro iși rezervă dreptul de a șterge orice conținut care nu este conform cu regulamentul intern sau nu este conform cu legea proprietății intelectuale.

 Zuhaus.ro poate solicita beneficiarilor rating și review pentru toți furnizorii care au participat la procesul de licitație oferit de site-ul zuhaus.ro. Furnizorul este de acord că aceste informații reprezintă proprietatea exclusivă a zuhaus.ro și pot fi publicate p site-ul zuhaus.ro sau în campanile/documentele de marketing fără ca furnizorul să solicite vreun beneficiu de pe urma acestor acțiuni. Furnizorul este de acord să poată primi rating si review din partea beneficiarului pentru licitația la care a participat sau pentru serviciul prestart de acesta beneficiarului. Zuhaus.ro nu este responsabil de nici un comentariu, review, rating transmis de un user al site-ului. Furnizorul este de acord cu faptul că pentru a folosi informațiile(rating, review) de pe site-ul zuhaus.ro în orice scop, să ceară în prealabil acordul zuhaus.ro. Orice utilizare neautorizată a informațiilor de mai sus poate duce la începerea procedurilor legale și la excluderea de pe site a furnizorului fără nici o obligație din partea zuhaus.ro.

Zuhaus.ro nu este responsabil în nici un caz pentru orice daune indirecte, punitive sau speciale, venituri pierdute, profit pierdut sau orice alte pierderi.

Zuhaus nu răspunde de pierderile suferite de furnizori la locul de muncă. La fel cum nu poate rașpunde de pierderile suferite de beneficiar.

În cazul în care una sau mai multe dintre dispozițiile cuprinse în acest TC va fi declarată nulă de către un tribunal competent, valabilitatea celorlalte prevederi ale acestui   document va rămâne neafectată.

Plata pentru pachetele comerciale(credite) trebuie să fie realizată în avans, pentru a avea access la trimiterea unuei estimări către beneficiar.

Factura se transmite după efectuarea plații pe adresa de e-mail oferită la înregistrare.

Zuhaus nu își asumă nici o responsabilitate conform căreia pachetele noastre comerciale provoacă: prejudiciu indirect sau pierdere în consecință, pierdere operațională, pierderea de venituri, salarii, venituri, economii;

Notificările către zuhaus.ro trebuie să fie transmise prin e-mail la următoarea adresă contact@zuhaus.ro.